ZMIANA ORGANIZACJI FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

Szanowni Państwo

W związku z bardzo dużą absencją pracowników pedagogicznych Przedszkola Samorządowego w ZSP w Wysokiej informuję Państwa, że w dniach 26-28.10.2020 objęte będą opieką pedagogiczną dwie grupy przedszkolne składające się z dzieci z różnych grup.

Przedszkole w tych dniach będzie czynne od godziny 7.00 do godziny 16.30, a opieka będzie zorganizowana w głównej części przedszkola.

Powyższa decyzja jest uzgodniona z Organem Prowadzącym, o dalszym funkcjonowaniu przedszkola będę informować na bieżąco.

 

Halina Frodyma

Dyrektor ZPS w Wysokiej