Kadra

Dyrekcja 

mgr Halina Frodyma - Dyrektor
mgr Magdalena Stachnik - Wicedyrektor ds. pedagogicznych (oddziałów 0-3)
mgr Magdalena Milczanowska - Wicedyrektor ds. pedagogicznych (oddziałów 4-8)
mgr Dagmara Iwach - Wicedyrektor ds. pedagogicznych (oddziałów 4-8)


Nauczyciele 

mgr Albrychiewicz Izabela - edukacja wczesnoszkolna
mgr Aszkiełowicz Małgorzata - plastyka
mgr Baranowicz Małgorzata - edukacja wczesnoszkolna, etyka

mgr Bartkowiak Barbara - logopeda
mgr Basiuk Magdalena - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Białostocka Agnieszka - pedagog (oddziałów 0-3)

mgr Biegańska Katarzyna - język angielski

mgr Błahuta Renata - technika, przyroda
mgr Błaszczyk Izabela - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający
mgr Borowska Dagmara - edukacja wczesnoszkolna, język angielski

mgr Butyńska Małgorzata - psycholog
mgr Ciereszko Adam - wychowanie fizyczne 
mgr Chalicz Kamila - edukacja wczesnoszkolna, etyka
mgr Cybulska Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna
mgr Dębkowska Paulina - edukacja wczesnoszkolna
mgr Domagała Kinga - edukacja wczesnoszkolna, Integracja Sensoryczna
mgr Eljasińska Joanna - wychowawca świetlicy

mgr Ewa Fugiel - język polski
mgr Garncarz Beata - edukacja wczesnoszkolna
mgr Gładysz Joanna - religia

mgr Goraj Ewelina  - edukacja wczesnoszkolna
mgr Guz Natalia - logopeda
mgr Górska Anna - biologia
mgr Gruszczyńska Elżbieta - etyka, nauczyciel wspomagający, Biofeedback, pedagog (oddziałów 4-8)
mgr Haliniak Justyna - przyroda, doradztwo zawodowe
mgr Iwach Dagmara - chemia

mgr Iwachów Ewa - wychowawca świetlicy

mgr Iwachów Przemysław - j.angielski
mgr Jackowska- Bajak Danuta - matematyka
mgr Jęchorek Edyta - kierownik świetlicy, wychowawca świetlicy
mgr Kalinowska- Kiewisz Anna - edukacja wczesnoszkolna
mgr Kempińska Magdalena - technika, informatyka
mgr Klimas Katarzyna - psycholog (oddziałów 0-3)
mgr Klockowska- Bensari Beata - język polski
mgr Komorowska- Kuchowicz Katarzyna - gimnastyka korekcyjna

mgr Kołodziejczyk Sylwia - wychowawca świetlicy
mgr Krupa Krzysztof - zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia

mgr Linka Mariola - bibliotekarz
mgr Łusiak Agnieszka - wychowanie fizyczne
mgr Marszałkowska Joanna - edukacja wczesnoszkolna
mgr Marcinek Aleksandra - geografia, nauczyciel wspomagający

mgr Miaka Viktoriia - wychowawca świetlicy
mgr Michalak Mirosław - religia
mgr Michalska Justyna - edukacja wczesnoszkolna, język angielski
mgr Mika Alicja - wychowawca świetlicy
mgr Milczanowska Magdalena - historia
mgr Moraczewska Gizela - edukacja wczesnoszkolna
mgr Nazarkiewicz Kamila - język angielski
mgr Niedźwiedź- Skrzyniarz Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna, wdż
mgr Ogińska - Kuriata Małgorzata - edukacja wczesnoszkolna
mgr Olejnik Joanna - psycholog
mgr Pawlak Magdalena - wychowawca świetlicy

mgr Pawłowska Bogumiła - matematyka
mgr Pelc Bożena - wychowawca świetlicy
mgr Piaskowska Agnieszka - wychowawca świetlicy, nauczyciel wspomagający
mgr Piech Elżbieta - edukacja wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna
mgr Plaminiak Małgorzata - historia

mgr Polańska Irena - nauczyciel wspomagający
mgr Polowczyk Marta - religia
mgr Procner Kamila - edukacja przedszkolna, nauczyciel wspomagający

mgr Prządka Anna - język angielski
mgr  Purtak- Więcław Iwona - edukacja wczesnoszkolna

Robaszek Grażyna - wychowawca świetlicy

mgr Romulska Joanna - bibliotekarz
mgr Samocka Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna

mgr Sawicka-Baczmańska Magdalena - wychowawca świetlicy

mgr Sieniuta Agata - religia, nauczyciel wspomagający
mgr Skalska Beata - wychowanie fizyczne
mgr Stachnik Magdalena - Integracja Sensoryczna
mgr Stachnik Michał - nauczyciel wspomagający 
mgr Stawicka Magdalena - matematyka
mgr Sznitko Monika - edukacja wczesnoszkolna
mgr Szymacha Antoniewicz Joanna - język polski
mgr Tadla-Czmyr Katarzyna - chemia, fizyka
mgr Wąsik- Syta Izabela - język polski
mgr Wilczyńska Monika - wychowanie fizyczne
mgr Vyshynska Nataliia - muzyka

mgr Zadrożna - Koreń Agnieszka - informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Zięba Agnieszka - matematyka, informatyka, Biofeedback