Zajęcia dodatkowe

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów:

 • grupa taneczna „Mażoretki”
 • Szachy
 • Piłka nożna
 • Piłka ręczna
 • Chór szkolny
 • Koło dziennikarskie
 • Szkolne Koło Wolontariatu
 • Zespół muzyczny
 • Harcerstwo

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów z:

 • przyrody
 • matematyki
 • plastyki
 • języków obcych