Gimnastyka korekcyjna w klasach 1-3 - rekrutacja na rok szkolny 2022/2023.

Gimnastyka korekcyjna w roku szkolnym 2022/2023 dla klas

1–3 SP w ZSP w Wysokiej

 

 

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w roku szkolnym 2022/2023 odbywać się będą dla klas 1 – 3 SP w ZSP na podstawie aktualnego (ważnego od 13 czerwca 2022r.) zaświadczenia lekarskiego od pediatry, lekarza rodzinnego lub ortopedy.

Zaświadczenie to powinno zawierać informacje dotyczące wad postawy dziecka z zaleceniem uczęszczania na gimnastykę korekcyjną, datę wystawienia, pieczątkę i podpis lekarza.

Zaświadczenie w kopercie należy wrzucić do urny, która jest wystawiona w holu przy głównym wejściu do szkoły, do dnia 26.08.2022r.

Po dostarczeniu przez Rodzica zaświadczenia we wskazanym terminie, dziecko będzie mogło uczestniczyć w zajęciach, o czym Rodzice zostaną poinformowani przez dziennik elektroniczny „Librus”.

 

Dyrektor ZSP w Wysokiej

Halina Frodyma