Kampania BohaterON

BohaterON

            Społeczność Szkoły  Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wysokiej  włącza się do akcji BohaterON.

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

 

DLACZEGO BOHATERON?

Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.

Projekt będzie realizowany podczas lekcji historii, wiedzy o społeczeństwie i zajęciach pozalekcyjnych.

 Zachęcamy do obejrzenia filmiku promującego projekt BohaterON

https://bohateron.pl/o-nas/o-akcji/#previousVideo.

 

                                                                                Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie.