Lista osób przyjętych do klasy I w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo, 

W załączeniu lista osób przyjętych do klasy I w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w ZSP w Wysokiej w roku szkolnym 2022/2023.