Lista uczniów przyjętych do klas I

Szanowni Państwo,

w dniu 31.03.2021 r. będzie dostępna na stronie internetowej szkoły oraz wywieszona  przy portierni  lista uczniów przyjętych do klas I  na rok szkolny 2021/2022