Mikołajki.

Dnia 6 grudnia 2021 r. w ZSP w Wysokiej obchodziliśmy mikołajki.
Z tej okazji Rada Rodziców przygotowała dla każdej z klas słodki poczęstunek.
Członkowie samorządu uczniowskiego, w przebraniach św. Mikołaja i śnieżynek,
rozdali wszystkim uczniom naszej szkoły czekoladowe lizaki i złożyli życzenia.
Podczas przerw panowała świąteczna atmosfera, w radio-węźle rozbrzmiewała nastrojowa muzyka. Samorząd szkolny zorganizował na ten dzień dla wszystkich uczniów szkoły akcję pt.: „Jestem Świętym Mikołajem”. Dzieci przebierały się w stroje związane z tematem wydarzenia, do którego zaangażowała się większość społeczności szkolnej.
Prawie 200 uczniów było w tym dniu św. Mikołajem, śnieżynkami, reniferami oraz elfami,
co przełożyło się na wyjątkową i miłą atmosferę świąteczną. Akcja cieszyła się ogromnym powodzeniem. Trwała przez cały dzień i została zorganizowana zarówno dla pierwszej
jak i drugiej zmiany.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Kamila Nazarkiewicz