Pasowanie uczniów klas pierwszych.

5 października 2021r. w  Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w ZSP
w Wysokiej odbyła się wspaniała uroczystość – ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych. W tym wyjątkowym dniu do ślubowania przystępowało 105 uczniów z pięciu  klas. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści z radością w sercach i z przejęciem pięknie prezentowali  się przybyłym gościom.  Po krótkich występach  nastąpiła ceremonia ślubowania i pasowania uczniów , którego dokonali: Wójt Gminy Kobierzyce  Ryszard Pacholik,  Dyrektor Zespołu Szklono - Przedszkolnego  Halina Frodyma oraz  Wicedyrektor ds. pedagogicznych Magdalena Stachnik. Panie wychowawczynie wręczyły wszystkim uczniom  dyplomy, a przedstawiciele trójek klasowych prezenty. Ten dzień z pewnością na długo pozostanie w miłych wspomnieniach wszystkich pierwszoklasistów.