Projekt „Cyfrowa Gmina Granty PPGR”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina Granty PPGR”.
Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu - zapraszamy do skorzystania z dofinansowania.

Komputery zostaną zakupione przez Gminę Kobierzyce w ilości uzależnionej od liczby wniosków, które złożą pełnoletni uczniowie szkół średnich lub rodzice dzieci z rodzin byłych pracowników PGR (rodziców, dziadków, pradziadków).

Zarówno rodzice dzieci uczęszczających do szkół podstawowych jak i rodzice uczniów uczęszczających do szkół średnich oraz uczniowie szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność proszeni są o składanie wniosków w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kobierzyce (parter) w terminie do 28 października 2021 r. (w godzinach pracy urzędu).

 

Dokumenty są do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Kobierzyce:

https://www.ugk.pl/cyfrowa-gmina-granty-ppgr