Rajd przyrodnika.

W dniu 4 października na terenie Zamku Topacz odbył się Rajd Przyrodnika, którego tematem przewodnim była ekologia. Uczniowie wszystkich klas 8 rywalizowali ze sobą w 4,5-osobowych grupach wykonując 10 różnych zadań z dziedziny biologii, chemii, fizyki, geografii, języka polskiego i matematyki. Oprócz części teoretycznej uczniowie musieli wykazać się również sprawnością fizyczną. Pomocnikami w organizacji rajdu byli uczniowie klasy 7d, którzy przekazywali poszczególnym grupą kolejne zadania, mierzyli czas i czuwali nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji.
Wśród wszystkich dwudziestu trzech grup:
I miejsce zajęła drużyna nr V z klasy 8A
II miejsce zajęła drużyna nr XVIII z klasy 8c
III miejsce zajęła drużyna nr XXI z klasy 8e

Wszystkim drużynom dziękujemy za udział i dobrą zabawę.
Anna Górska
Katarzyna Tadla-Czmyr
Renata Błahuta