Umowa na obiady w roku szkolnym 2022/23

Szanowni Rodzice!

Informujmy, że umieszczony na stronie druk umowy w sprawie zasad korzystania z posiłków w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 proszę wypełnić w TRZECH egzemplarzach (wg. zamieszczonego wzoru), drukowanymi literami i dostarczyć wypełnione druki umowy do szkoły.

Umowę prosimy umieścić w urnie, znajdującej się w wejściu głównym ZSP w Wysokiej przy portierni.

Dziecko będzie mogło spożywać posiłek od 02.09.2022 r. jeśli umowa zostanie dostarczona do placówki do 26.08.2022 r.

Umowy złożone przez Państwa w urnie po 26.08.2022 r. będą umożliwiały spożywanie posiłków przez dziecko od 05.09.2022 r.

 

Prosimy pamiętać, aby wypełnić wszystkie wymagane pola czytelnie i podpisać każdy egzemplarz (wg wzoru).