Wyniki egzaminu ósmoklasisty.

 

Szanowni Państwo, 

Wyniki egzaminu 8-klasisty zostały opublikowane w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU 1 lipca 2022. Jest on dostępny pod adresem https://wyniki.edu.pl.

Loginy i hasła do tego systemu uczniowie otrzymali wraz ze świadectwami podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego

 

ZAŚWIADCZENIA

Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie miało miejsce w szkole dnia 8 lipca 2022 od godz.8:00 do13:00.

Uczniowie klas VIII będą odbierać zaświadczenia w  górnym holu szkoły .

Odbierając zaświadczenie należy przedłożyć dokument ze zdjęciem. Jeśli dokumentu nie będzie odbierać uczeń lub rodzic – wymagane będzie przedłożenie jednorazowego upoważnienia do odbioru zaświadczenia o wynikach egzaminu (załącznik).

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon zalacznik_upowaznienie_.pdf498.47 KB