"Wysokie loty nad Chabrową"

„Wysokie loty nad Chabrową”

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wysokiej wspiera uzdolnienia
i zainteresowania swoich podopiecznych. Indywidualna praca nauczycieli owocuje zaangażowaniem uczniów, którzy odnoszą sukcesy w licznych konkursach pozaszkolnych.

Szczególnie pielęgnujemy umysły ścisłe, ponieważ Jędrzej Dobrowolski (uczeń klasy
8e) oraz Tymoteusz Okoń (uczeń z klasy 8c) wykazali się ogromną wiedzą
i umiejętnościami, które przełożyły się na wyniku konkursu zDolny Ślązak
z matematyki. Stanęli na podium i ciężką pracą zdobyli tytuł laureata i tym samym 100% wynik z egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Jędrzej Dobrowolski brał również udział w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów przechodząc do etapu wojewódzkiego.

Jędrzej i Tymon brali udział w XXXI Zimowej Szkole Matematyki organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski. Był to 5 dniowy obóz naukowy dla uzdolnionej matematycznie młodzieży z Dolnego Śląska. Zajęcia dydaktyczne podczas Zimowej Szkoły Matematyki były prowadzone przez studentów, doktorantów i pracowników naukowych Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Międzynarodową karierę będzie zapewne rozwijać nasza poliglotka - uczennica klasy
8b - Wiktoria Gawryszczak, która jest laureatką konkursu zDolny Ślązak z języka angielskiego i tegoroczną laureatką XIV Konkursu Języka Angielskiego Union Jack Contest, który organizuje LO nr 5 we Wrocławiu. Laureatem zDolnego Ślązaka z języka angielskiego jest również uczeń klasy 8a Jan Sekula.

O swoją przyszłość w szkole ponadpodstawowej nie musi martwić się również Antoni Putyra z klasy 8a, który jest laureatem konkursu zDolny Ślązak z fizyki i Marysia Sztyglic, uczennica klasy 8c - laureatka konkursu zDolny Ślązak z biologii.

Mamy zaszczyt i prawdziwą przyjemność ogłosić także, że Maja Wieloch, uczennica klasy 8c, jest finalistką III Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych, a Oliwier Smułka, uczeń klasy 8 d, otrzymał tytuł finalisty zDolnego Ślązaka z języka polskiego.

W wojewódzkim konkursie „Wpisani w przyrodę”, który organizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek we Wrocławiu i Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu, w rywalizacji  40 szkół z wojew
ództwa dolnośląskiego, nasza drużyna w składzie: Maria Sztyglic  –  klasa 8c, Antoni Putura – klasa 8a i Oliwier Smułka – klasa 8d - zajęła III miejsce!

Wszystkim uczestnikom konkursów życzymy dalszych sukcesów, owocnej pracy
i błyskotliwej kariery zawodowej.

Joanna Szymacha - Antoniewicz