Zajęcia z Integracji sensorycznej i Biofeedback rok szkolny 2022/23- niezbędne dokumenty.

Szanowni Pańswo, 

 Uczestnictwo w zajęciach Biofeedback wymaga dostarczenia zaświadczenia od lekarza (najlepiej neurologa) o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach.

 Do uczestnictwa w zajęciach integracji sensorycznej niezbędne  jest dostarczenie "Oceny procesów integracji sensorycznej " - pełnej diagnozy.

Termin dostarczenia dokumentów - 09 września 2022 r.

 

Dyrektor ZSP w Wysokiej

Halina Frodyma