O jedzeniu w życiu i w kulturze

Innowacje pedagogiczna - ,, O jedzeniu w życiu i w kulturze.

realizowana w klasie 7b.

 

Przedmiot nauczania objęty innowacją - język polski, przyroda

 

mgr Beata Kolockowska –Bensari , mgr Justyna Haliniak

Cele innowacji :

kształcenie interdyscyplinarne-przyroda i język polski, pokazanie roli elementów przyrodniczych w tekstach kultury, opisanie historii człowieka w kontekście zmian cywilizacyjnych w pożywieniu.


Forma realizacji:
 zajęcia lekcyjne - 1 godzina co 2 tygodnie, na zmianę język polski i przyroda,
 zajęcia warsztatowe - 2 godziny w miesiącu III, IV, V
dodatkowo wyjście - pieczenie chleba i wycieczka do Piernikarnia Ślaskiej oraz do agroturystyki z eko żywnością.