Odpowiednie dać rzeczy słowo

Innowacja pedagogiczna ,, Odpowiednie dać rzeczy słowo”

Innowacja pedagogiczna realizowana w klasie 4c

 

Przedmiot nauczania objęty innowacją - język polski

mgr Izabela Wąsik – Syta

 

Celem innowacji jest uwrażliwienie uczniów na szeroko pojętą kulturę słowa i odpowiedzialność za słowo. Zajęcia służą przede wszystkim odkrywaniu bogactwa języka polskiego w zakresie składni, frazeologii i leksyki. Przygotowują do twórczego, precyzyjnego pisania i uważnego, krytycznego odbioru różnego rodzaju tekstów, a także do sprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i w piśmie.

  • Podczas zajęć uczniowie dyskutują, odgrywają scenki, argumentują, doskonalą różne formy notowania, pracuję ze słownikami, zwłaszcza internetowymi, dokonują przekształceń na tekście literackim i popularnonaukowym– streszczają, rozwijają itp.
  • Ponadto uczą się odpowiedzialności za słowo. Nazywają uczucia bohaterów literackich i własne.