Dzień Uśmiechu

"Uśmiechy rozdajemy, szczęściem częstujemy.                                                                                              

Abra kadabra gwiezdny pył, abyś uśmiechnięty był."