Dzień w przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GODZINY

DZIAŁANIA DZIECI

6.30 - 8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8.00 - 13.00

REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY ROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

8.00 - 8.20

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i grafomotorykę.

Indywidualna pomoc wspierająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa

8.20 - 8.30

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

8.30 - 9.00

Śniadanie

 

9.00 - 10.30

Sytuacje edukacyjno – wychowawcze organizowane przez nauczyciela z całą grupą, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, różnorodne propozycje zajęć i zabaw rozwijających twórczą aktywność dziecka.

10.30 - 12.00

Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze lub zorganizowane w Sali ćwiczenia gimnastyczne.

12.00 - 12.30

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

12.30 - 13.00

Obiad

13.00 - 13.15

Rozchodzenie się dzieci korzystających z dwóch posiłków.

13.00 - 14.15

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych piosenek i wierszy. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne w Sali lub na tarasie. Zajęcia dodatkowe, katecheza.

14.15 - 14.30

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do podwieczorku.

14.30 - 15.00

Podwieczorek

15.00 - 17.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci do domu.