Nasi specjaliści

Logopeda przedszkolny

Alina Kozigrodzka

konsultacje z rodzicami umawiane mailowo: logopedaprzedszkolny@zspwysoka.pl

 

Psycholog przedszkolny

Kołodziej Marta

konsultacje z rodzicami umawiane mailowo: psychologprzedszkolny@zspwysoka.pl

 

Pedagog przedszkolny

Agnieszka Białostocka

konsultacje z rodzicami umawiane mailowo: pedagogprzedszkolny@zspwysoka.pl