Wulkan

Nasze przedszkolaki były ciekawe jak powstaje wulkan i co to w ogóle jest. Wprowadzone zostały w temat poprzez pogadankę i zabawy ruchowe. By umocnić zgromadzoną wiedzę wykonały doświadczenie w którym uzyskały wybuch wulkanu:) Sprawiło im to dużo radości i powiększyło ich zainteresowanie tym tematem.