Cztery Żywioły

„Pozwólmy dziecku doświadczać, eksperymentować,
dowiadywać się i porównywać, szukać i dążyć
w głębinach wiedzy, wyruszać w podróże odkrywcze czasami trudne, ale jakże bogate i fascynujące”

C. Freinet

Przez cały tydzień przedszkolaki rozmawiały o szacunku wobec sił przyrody i o tym, że życie w zgodzie z naturą jest korzystne dla człowieka. Dużo miejsca poświęciły dwóm żywiołom: powietrzu i ogniowi. Dzieci dowiedziały się, że bez powietrza, a w szczególności tlenu, nie byłoby życia, i że ogień jest bardzo groźny, ale też potrzebny i użyteczny. Poznały numer alarmowy: 112, którego należy użyć także wtedy, gdy zauważy się skutek działania żywiołu: pożar, powódź, trąbę powietrzną, osunięcie ziemi itp.

Dzieci badały właściwości powietrza. Szukały odpowiedzi na pytania: Czy powietrze widać? Czy powietrze ma zapach? Czy powietrze można złapać? Czy powietrza można dotknąć?
Nauczyły się piosenki pt. „Woda” oraz bawiły się muzyką w oparciu o utwór Vittorio Monti „Czardasz”.