Piraci dla Postwańców

Nasze przedszkolaki wzięły udział w pięknej akcji organizowanej przez Panią Martę Murawską, która dołączyła do wspaniałej inicjatywy Pana Filip Chajzer. Akcja ma na celu pokazanie  powstańcom, że Polska o nich pamięta. 18 grudnia, w czasie Wigilii w Muzeum Powstania Warszawskiego, Powstańcy otrzymają wspaniałe paczki, a do nich dołączone będą kartki wykonane również przez naszych przedszkolaków. Akcja była bardzo szybka - ale nam się udało!