Dzień Bezpiecznego Interentu

Obchodzony w lutym Dzień Bezpiecznego Internetu to okazja do inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.. Piraci i Bursztynki dowiedzieli się czym jest interet, wskazali w jaki spsób korzystają, oraz poznali możliwe niebezpieczeństwo. Razem ustaliliśmy  Kodeks Bezpiecznego korzystania z tego dobrodziejstwa. Pomimo młodego wieku, warto kształtować postawę ograniczonego zaufania względem osób poznanych w interencie i jasno określać warunki korzystania,