warsztaty ceramiki.

Po raz kolejnego spotkania na warsztatach ceramiki nasze przedszkolaki doskonaliły kratywnosć i małą motorykę. Piraci ozdabiali przygotowane wcześniej maski karnawałowe, Rynki robiły maski weneckie. Foczki poraz pierwszego spotkania z tą techniką wykonały samodzielnie naczynie-miseczkę.