Dogoterapia

W ramach zajęć dogotrapi w lutym dzieci spotkały się z Lolą. Pai Ania przypomniała zasady zachowania wobec psa. Dodatkowo dzieci poznały sposoby nagradzania pupila i ksztaltowania pożądanych zachowań.