Góra Gorsza

Nasze Przedszkole wzieło udział w corocznej akcji Góra Grosza. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Dodatkowo chcieliśmy uświadomić wszystkim, że "Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie."

Razem  zebraliśmy 327 zł 94 gr. Dziękujemy za udział w akcji.