Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo

Od 24.02.2022 do 10.03.2022 należy złożyć deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023.

Deklaracje dotyczą aktualnych wychowanków przedszkola urodzonych w roku 2016, 2017, 2018, których rodzice planują kontynuować wychowanie przedszkolne oraz przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w Przedszkolu Samorządowym w ZSP w Wysokiej.

Wypełnioną czytelnie, kompletną (podpisaną przez oboje rodziców) deklarację należy złożyć w wymienionym wyżej terminie w urnie umieszczonej w przedsionku przedszkola – wejście główne do przedszkola.

Nie złożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.