INFORMACJA W SPRAWIE ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, m. in. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Za nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko uważa się takie zamknięcie tych placówek, o którym ubezpieczony został zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem zamknięcia.

Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły jest:

- oświadczenie ubezpieczonego o nieprzewidzianym zamknięciu placówki,

- wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15

ZałącznikRozmiar
PDF icon z-15a_informacja_styczen_2018.pdf248.35 KB
PDF icon zas-36_22.01.2018.pdf156.24 KB