Logopedyczny konkurs plastyczny "Polskie łamańce językowe"

LOGOPEDYCZNY KONKURS PLASTYCZNY
„ Polskie łamańce językowe ”

Format i technika pracy: dowolne

Zasady: Stwórz ilustrację do wybranego spośród podanych poniżej łamańców językowych.

„Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego”

„Leży Jerzy na wieży i nie wierzy, że na drugiej wieży jest sto jeży i pięćdziesiąt jeżozwierzy”

„Czarna krowa w kropki bordo żuła trawę kręcąc mordą”

„ Szedł Sasza suchą szosą susząc sobie szorty”

„Czesał czyżyk czarny koczek,

czyszcząc w koczku każdy loczek.

Po czym przykrył koczek toczkiem,

lecz część loczków wyszła boczkiem”

REGULAMIN:

  • 1. Organizatorem konkursu jest neurologopeda kliniczny mgr Alina Kozigrodzka  z Przedszkola Samorządowego w Wysokiej.
  • 2. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Wysokiej.
  • 3. Temat konkursu: „Polskie łamańce językowe”.
  • 4. Format pracy; praca plastyczna, technika dowolna.
  • 5. Każda praca powinna zawierać metryczkę (wypełnić drukowanymi literami): imię, nazwisko dziecka, wiek, nazwę grupy.
  • 6. Prace mogą być wykonane pod opieką członka rodziny.
  • 7. Termin składania prac do wychowawcy grupy do  21.01.2022r.
  • 8. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
  • 9. Komisja oceniać będzie przede wszystkim: samodzielność wykonanej pracy konkursowej, walory humorystyczne, poziom trudności techniczno-plastycznej pracy adekwatny do wieku dziecka.
  • 10. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 25.01.2022r.

                                                Zapraszam!!!

                  Alina Kozigrodzka oraz Dyrekcja i Nauczyciele.