Praca przedszkola od 12.04 do 18.04

Szanowni Państwo

W związku z decyzją rządu dotyczącą zamknięcia żłobków i przedszkoli do 18.04.2021 informujemy, że Przedszkole Samorządowe w ZSP w Wysokiej zapewnia opiekę dla dzieci medyków i służb mundurowych oraz innych grup zawodowych wymienionych w Rozporządzeniu MEN z dnia 26.03.2021 w normalnym zakresie funkcjonowania przedszkola, w tym dostęp do posiłków.

Wymogiem formalnym korzystania z opieki dla dziecka jest wypełnienie karty deklaracji na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz oświadczeń i przesłanie ich skanem na adres sekretariat-predszkole@zspwysoka.pl