Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny "Nasze przedszkole oczami dziecka"

Regulamin wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego

Serdecznie zapraszamy aktualnych przedszkolaków oraz absolwentów naszego przedszkola do udziału w konkursie plastycznym „Nasze przedszkole oczami dziecka”

Organizatorem wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego jest Przedszkole Samorządowe w ZSP w Wysokiej.

 

Cele konkursu:

 1. doskonalenie zdolności manualnych i rozwijanie ekspresji plastycznej u dzieci
 2. wzmacnianie więzi ze społecznością lokalną
 3. tworzenie żywej historii placówki

Zasady konkursu:

 1. Czas trwania konkursu: od 02.11.2021 do 30.11.2021
 2. Uczestnicy: dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w ZSP Wysokiej oraz absolwenci Przedszkola Samorządowego w ZSP w Wysokiej.
 3. Wymagania techniczne:
  1. samodzielna twórczość plastyczna dziecka,
  2. technika dowolna,
  3. format pracy: A3 lub A4,
  4. płaska praca plastyczne
 4. Metryczka: każda praca powinna mieś dołączoną  na odwrocie metryczkę zawierającą:
  1. imię i nazwisko dziecka – autora pracy,
  2. wiek dziecka – autora pracy,
  3. grupę do której uczęszcza lub uczęszczało dziecko – autor pracy
  4. imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, pod którego kierunkiem została wykonana praca
 5. Kryteria oceny:
  1. zgodność z tematem,
  2. oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość,
  3. estetyka i staranność wykonania
 6. Komisja konkursowa: prace konkursowe oceniane będą przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową, wybraną spośród przedstawicieli Rady Pedagogicznej Przedszkola
 7. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upominek.
 8. Termin składania prac: Prosimy składać pracę u nauczycieli prowadzących poszczególne grupy  lub w sekretariacie przedszkola-dotyczy absolwentów do dnia 30.11.2021
 9. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia: 10.12.2021.
 10. Po zakończeniu konkursu prace uczestników pozostają w placówce jako galeria obrazów.
 11. Prace nie podlegają zwrotowi oraz pozostają do dyspozycji organizatorów.
 12. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela sekretariat przedszkola.