Wznowienie pracy przedszkola od 02.11.2020

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Przedszkole Samorządowe w ZSP w Wysokiej od dnia 02.11.2020 wznawia zajęcia opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze w godzinach 7.00-16.30. Mamy możliwość zapewnienia opieki dzieciom w pięciu łączonych grupach w głównej części przedszkola.

W związku z coraz trudniejszą sytuacją epidemiczną w kraju i najbliższej okolicy bardzo prosimy Państwa aby na opiekę przedszkolną decydowali się tylko Ci rodzice którzy nie mają innej możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom. Ponad to prosimy aby do przedszkola przyprowadzać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych tj. bez kataru, kaszlu, wysypki i stanów podgorączkowych.

Przypomnimy również rodzicom u których stwierdzono zakażenie COVID-19, że Państwa dzieci zgodnie z wytycznymi GIS mogą powrócić do przedszkola po upływie 20 dni. Jest to niezbędne dla zdrowia nas wszystkich.

Jednocześnie informujemy, że od 02.11.2020 dzieci będą miały zapewnione całodzienne wyżywienie ponieważ pracownicy kuchni którzy mieli kontakt z osobami zakażonymi odbytych 10-cią dniową kwarantannę i bezpiecznie wracają do pracy.

 

 

Halina Frodyma Dyrektor ZSP w Wysokiej

Joanna Grabowska wicedyrektor ds. pedagogicznych przedszkola