Kreatywne Bałwanki

Praca plastyczn0-techniczna  "Bałwanki "-wykonana według własnego pomysłu przez dzieci z grupy 0 "A".