Nasi specjaliści

Neurologopeda przedszkolny

mgr Alina Kozigrodzka

konsultacje z rodzicami umawiane mailowo: logopedaprzedszkolny@zspwysoka.pl

 

Psycholog przedszkolny

mgr Wiktoria Molfa

konsultacje z rodzicami umawiane mailowo: psychologprzedszkolny@zspwysoka.pl

 

Pedagog przedszkolny

mgr Agnieszka Białostocka

konsultacje z rodzicami umawiane mailowo: pedagogprzedszkolny@zspwysoka.pl