O przedszkolu

Nasze działania są przede wszystkim ukierunkowane na wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka, zgodny z jego własnym potencjałem, możliwościami i potrzebami, jego dążeniem do autokreacji, samorealizacji i autonomii. Chcemy wychować wrażliwego, twórczego, świadomego, zmotywowanego do działania człowieka o zintegrowanej osobowości. Człowieka dbającego o siebie oraz o środowisko naturalne, w którym żyje. W naszym przedszkolu wspomagamy proces rozwoju i edukacji Twojego dziecka w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Edukacja językowa

 • rozwój mowy i myślenia
 • nauka czytania i pisania
 • język angielski codziennie
 • zajęcia z logopedą (grupowe i indywidualne)

Edukacja matematyczna

 • poznawanie stosunków jakościowych i ilościowych, kształtowanie
 • dziecięca matematyka
 • zabawy konstrukcyjne
 • ćwiczenia w orientacji przestrzennej

Edukacja przyrodnicza

 • poznawanie otoczenia społecznego, technicznego i przyrody
 • przyroda poznawana sensorycznie, poprzez zmysły, doświadczenia, eksperymentowanie i obserwacje


 

Wychowanie estetyczno-muzyczne

 • obcowanie z przyrodą, sztuką, działalność plastyczno-konstrukcyjna, umuzykalnienie
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia umuzykalniające- choreoterapia, rytmika, taniec i śpiew
 • zajęcia artystyczne codziennie ( stosowanie różnych technik)
 • muzykoterapia

Wychowanie zdrowotne

 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-kulturalnych, rozwój sprawności ruchowej
 • spacery, zabawy na świeżym powietrzu
 • zabawy i ćwiczenia kształtujące prawidłowa postawę ciała (gimnastyka korekcyjna)
 • zabawy i ćwiczenia orientacyjno-porządkowe
 • rozwój sprawności ruchowej z elementami równowagi, rzutu, celowania, toczenia, noszenia, wspinania się, skoku i podskoku, zabawy na czworakach

Wychowanie społeczno-moralne

 • uczestnictwo w życiu grup społecznych tj. rodzina, grupa przedszkolna, społeczeństwo
 • spotkania, przedstawienia i pikniki z rodzicami oraz innymi członkami rodziny
 • zabawy okolicznościowe m.in. Halloween, Andrzejki, Bal karnawałowy, Dzień Dziecka
 • wycieczki do teatrów, opery, muzeów, galerii i wszystkich miejsc, w których Twoje dziecko dowie się czegoś ciekawego