Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

  • Administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej z siedzibą Wysoka, ul. Chabrowa 99, 52-200 Wrocław,

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej posiada Inspektora ochrony danych Pani Lidia Sochacka, tel. 71-7151599, e-mail iodwysoka@bipwysoka.pl 

  • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdziecie Państwo w załącznikach.