Kadra

Dyrekcja 

 mgr Halina Frodyma - Dyrektor
 mgr Magdalena Stachnik - Wicedyrektor ds. pedagogicznych (oddziałów 0-3)
 mgr Magdalena Milczanowska - Wicedyrektor ds. pedagogicznych (oddziałów 4-8)                                                                                                                                                                                                            mgr Dagmara Iwach - Wicedyrektor ds. pedagogicznych (oddziałów 4-8)

Nauczyciele 

mgr Albrychiewicz Izabela - edukacja przedszkolna
mgr Aszkiełowicz Małgorzata - plastyka
mgr Baranowicz Małgorzata - edukacja wczesnoszkolna, etyka
mgr Basiuk Magdalena - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Bartkowiak Barbara - logopeda
mgr Białostocka Agnieszka - pedagog (oddziałów 0-3)
mgr Biegańska Katarzyna - język angielski
mgr Borowska Dagmara - edukacja przedszkolna, język angielski
mgr Ciereszko Adam - wychowanie fizyczne , wychowawca świetlicy
mgr Chalicz Kamila - edukacja wczesnoszkolna, etyka
mgr Cybulska Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna
mgr Dębkowska Paulina - edukacja przedszkolna
mgr Domagała Kinga - edukacja wczesnoszkolna, Integracja Sensoryczna
mgr Eljasińska Joanna - wychowawca świetlicy

mgr Ewa Fugiel - język polski
mgr Garncarz Beata - edukacja wczesnoszkolna
mgr Gładysz Joanna - religia
mgr Guz Natalia - edukacja wczesnoszkolna
mgr Górska Anna - biologia
mgr Gruszczyńska Elżbieta - etyka, nauczyciel wspomagający, Biofeedback, pedagog (oddziałów 4-8)
mgr Haliniak Justyna - przyroda, doradztwo zawodowe
mgr Iwach Dagmara - chemia

mgr Iwachów Przemysław - j.angielski
mgr Jackowska- Bajak Danuta - matematyka
mgr Jęchorek Edyta - kierownik świetlicy, wychowawca świetlicy
mgr Kalinowska- Kiewisz Anna - edukacja wczesnoszkolna
mgr Kempińska Magdalena - technika, informatyka
mgr Klimas Katarzyna - psycholog (oddziałów 0-3)
mgr Klockowska- Bensari Beata - język polski
mgr Kolenkiewicz Ewa - fizyka
mgr Komorowska- Kuchowicz Katarzyna - gimnastyka korekcyjna
mgr Koziorowski Kacper - wychowawca świetlicy
mgr Krupa Krzysztof - zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia

mgr Kukurudza Natalia - wychowawca świetlicy
mgr Lichtoń Izabela - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający
mgr Linka Mariola - bibliotekarz
mgr Łuczywek Paweł - wychowawca świetlicy
mgr Łusiak Agnieszka - edukacja przedszkolna
mgr Marszałkowska Joanna - edukacja przedszkolna
mgr Marcinek Aleksandra geografia, nauczyciel wspomagający
mgr Michalak Mirosław - religia
mgr Michalska Justyna - edukacja wczesnoszkolna, język angielski
mgr Mika Alicja - wychowawca świetlicy
mgr Milczanowska Magdalena - historia
mgr Moraczewska Gizela - edukacja przedszkolna
mgr Morawska Kamila - język angielski
mgr Nazarkiewicz Kamila - język angielski
mgr Niedźwiedź- Skrzyniarz Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna, wdż
mgr Ogińska - Kuriata Małgorzata - edukacja wczesnoszkolna
mgr Olejnik Joanna - psycholog
mgr Pawlak Magdalena - wychowawca świetlicy

mgr Pawłowska Bogumiła - matematyka
mgr Pelc Bożena - wychowawca świetlicy
mgr Pełczyńska Elżbieta - wychowawca świetlicy
mgr Piech Elżbieta - edukacja wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna
mgr Plaminiak Małgorzata - historia
mgr Polowczyk Marta - religia
mgr Procner Kamila - edukacja przedszkolna, nauczyciel wspomagający
mgr Purtak- Więcław Iwona - edukacja wczesnoszkolna
mgr Rodakiewicz Karolina - język hiszpański, wychowawca świetlicy
mgr Rubacha Agnieszka - wychowawca świetlicy
mgr Samocka Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna

mgr Sieniuta Agata - religia, nauczyciel wspomagający
mgr Skalska Beata - wychowanie fizyczne
mgr Skałka Izabela - język polski, wiedza o społeczeństwie
Skrzypińska Kinga - rytmika
mgr Stachnik Magdalena - Integracja Sensoryczna
mgr Stachnik Michał - nauczyciel wspomagający, wychowawca świetlicy
mgr Stawicka Magdalena - matematyka
mgr Szewczyk Martyna - psycholog (oddziałów 4-8)
mgr Sznitko Monika - edukacja wczesnoszkolna
mgr Szymacha Antoniewicz Joanna - język polski
mgr Romulska Joanna - biblotekarz
mgr Wąsik- Syta Izabela - język polski
mgr Wilczyńska Monika - wychowanie fizyczne
mgr Vyshynska Nataliia - muzyka

mgr Zadrożna - Koreń Agnieszka - informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Zakrzewska Marzenna - edukacja przedszkolna
mgr Zięba Agnieszka - matematyka, informatyka, Biofeedback
mgr Związek Ewelina - edukacja przedszkolna, wychowawca świetlicy