Kadra

Dyrekcja 

mgr Halina Frodyma - Dyrektor
mgr Magdalena Witoń - Wicedyrektor ds. pedagogicznych (oddziałów 1-3)
mgr Dagmara Iwach - Wicedyrektor ds. pedagogicznych (oddziałów 4-8)
mgr Agnieszka Zięba - Wicedyrektor ds. pedagogicznych (oddziałów 4-8)


Nauczyciele 

mgr Albrychiewicz Izabela -edukacja wczesnoszkolna

mgr Arbaczewska Alexandra - geografia
mgr Aszkiełowicz Małgorzata -plastyka
mgr Baranowicz Małgorzata -edukacja wczesnoszkolna, geografia
mgr Bartkowiak Barbara -logopeda
mgr Basiuk Magdalena -wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Białkowska Joanna -przygotowanie do życia w rodzinie

mgr Białozor Sylwester - historia

mgr Białozor Elżbieta - pedagog specjalny
mgr Białostocka Agnieszka -pedagog
mgr Biegańska Katarzyna -język angielski
mgr Błaszczyk Izabela -edukacja wczesnoszkolna
mgr Borowska Dagmara -język angielski
mgr Ciereszko Adam -wychowanie fizyczne
mgr Cybulska Katarzyna -edukacja wczesnoszkolna

mgr Dąbrowska Joanna - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Dębkowska Paulina -edukacja wczesnoszkolna
mgr Domagała Kinga -edukacja wczesnoszkolna, integracja sensoryczna
mgr Eisler Aneta -wychowawca świetlicy, wychowanie fizyczne
mgr Eljasińska Joanna -wychowawca świetlicy
mgr Fugiel Ewa -język polski
mgr Garncarz Beata -edukacja wczesnoszkolna

mgr Gajda Szymon- terapeuta pedagogiczny

mgr Gajowska  Katarzyna- biologia
mgr Gładysz Joanna -religia
mgr Goraj Ewelina -edukacja wczesnoszkolna

mgr Grela Małgorzata - matematyka, informatyka
mgr Gruszczyńska Elżbieta -pedagog
mgr Grzesiak Alicja -matematyka, chemia
mgr Guz Natalia -edukacja wczesnoszkolna
mgr Iwach Dagmara -chemia
Iwachów Ewa -wychowawca świetlicy
mgr Iwachów Przemysław -język angielski
mgr Jackowska-Bajak Danuta -matematyka
mgr Jęchorek Edyta - kierownik  świetlicy
mgr Kalinowska-Kiewisz Anna -język polski
mgr Kempińska Magdalena -informatyka, język niemiecki

mgr Kniaziuk Żizela - psycholog
mgr Klimas Katarzyna -psycholog
mgr Komorowska-Kuchowicz Katarzyna - gimnastyka korekcyjna
mgr Krupa Krzysztof -instruktor szachów

mgr Kuras Bożena - nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Kviatkovska Iryna - wychowawca świetlicy
mgr Lichtarska Barbara -język polski
mgr Łusiak Agnieszka -wychowanie fizyczne

mgr Malinowski Marcin - religia
mgr Marcinek Aleksandra -geografia, nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Marszałkowska Joanna -edukacja wczesnoszkolna
mgr Miaka Wiktoria -wychowawca świetlicy
mgr Michalak Mirosław -religia
mgr Michalska Justyna -edukacja wczesnoszkolna, język angielski

mgr Mikieko Małgorzata - matematyka
mgr Moraczewska Gizela -edukacja wczesnoszkolna, logopeda

mgr Mykhailova Yevheniia -nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Moraczewska Gizela - edukacja wczesnoszkolna
mgr Nazarkiewicz Kamila -język angielski
mgr Ogińska-Kuriata Małgorzata -edukacja wczesnoszkolna, 
mgr Olejnik Joanna -psycholog

mgr Oleszczak Ewelina - nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Olszak Anna - wychowawca świetlicy
mgr Olszowska Katarzyna -  wychowawca świetlicy, nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Orman-Chodyra Monika -nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Pelc Bożena -wychowawca świetlicy

mgr Pętal Agnieszka - język polski
mgr Piaskowska Agnieszka -wychowawca świetlicy, nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Piech Elżbieta -edukacja wczesnoszkolna
mgr Plaminiak Małgorzata -historia, informatyka
mgr Polańska Irena -nauczyciel współorganizujący, integracja sensoryczna, zajęcia rewalidacyjne
mgr Polowczyk Marta -religia
mgr Procner Kamila -edukacja wczesnoszkolna
mgr Purtak-Więcław Iwona -edukacja wczesnoszkolna, matematyka

mgr Robaszek Grażyna - psycholog
mgr Romulska Joanna -biblioteka

mgr Rudnicka Justyna - język angielski

mgr Samborska Monika - wychowawca świetlicy
mgr Samocka Agnieszka -edukacja wczesnoszkolna
mgr Sieniuta Agata -nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Skalska Beata -wychowanie fizyczne
mgr Skałka Izabela -język polski
mgr Stawicka Magdalena -matematyka
mgr Sznitko Monika -edukacja wczesnoszkolna
mgr Szparaga Hanna -psycholog

mgr Śliwińska Monika - język angielski
mgr inż. Tadla-Czmyr Katarzyna -fizyka, chemia

mgr Tencza Gabriela - wychowawca świetlicy

mgr Witoń Magdalena - nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Wąsik-Syta Izabela - język polski

mgr Widawska Anna -  wychowanie fizyczne

mgr Wilczyńska Monika - wychowanie fizyczne, nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Wyszyńska Nataliia -muzyka

mgr Wolska Ryszarda - język polski

mgr Zadrożna-Koreń Agnieszka -historia, informatyka

mgr Zakrzewska Anna -biblioteka

mgr Zgóra Marek - język niemiecki
mgr Zięba Agnieszka -matematyka

mgr Żurawska Renata - język polski