Kadra

Dyrekcja 

mgr Halina Frodyma - Dyrektor
mgr Magdalena Stachnik - Wicedyrektor ds. pedagogicznych (oddziałów 1-3)
mgr Dagmara Iwach - Wicedyrektor ds. pedagogicznych (oddziałów 4-8)
mgr Agnieszka Zięba - Wicedyrektor ds. pedagogicznych (oddziałów 4-8)


Nauczyciele 

mgr Albrychiewicz Izabela -edukacja wczesnoszkolna
mgr Aszkiełowicz Małgorzata -plastyka
mgr Baranowicz Małgorzata -edukacja wczesnoszkolna, geografia
mgr Bartkowiak Barbara -logopeda
mgr Basiuk Magdalena -wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Białkowska Joanna -przygotownie do życia w rodzinie
mgr Białostocka Agnieszka -pedagog
mgr Biegańska Katarzyna -język angielski
mgr Błahuta Renata -biologia, technika
mgr Błaszczyk Izabela -edukacja wczesnoszkolna
mgr Borowska Dagmara -język angielski
mgr Butyńska Małgorzata -psycholog
mgr Chalicz Kamila -edukacja wczesnoszkolna
mgr Ciereszko Adam -wychowanie fizyczne
mgr Cybulska Katarzyna -edukacja wczesnoszkolna
mgr Dębkowska Paulina -edukacja wczesnoszkolna
mgr Domagała Kinga -edukacja wczesnoszkolna, integracja sensoryczna
mgr Eisler Aneta -wychowawca świetlicy, wychowanie fizyczne
mgr Eljasińska Joanna -wychowaca świetlicy
mgr Fugiel Ewa -język polski
mgr Garncarz Beata -edukacja wczesnoszkolna
mgr Gładysz Joanna -religia
mgr Goraj Ewelina -edukacja wczesnoszkolna
mgr Górska Anna -biologia
mgr Gruszczyńska Elżbieta -pedagog
mgr Grzesiak Alicja -matematyka, chemia
mgr Guz Natalia -edukacja wczesnoszkolna
mgr Iwach Dagmara -chemia
Iwachów Ewa -wychowawca świetlicy
mgr Iwachów Przemysław -język angielski
mgr Jackowska-Bajak Danuta -matematyka
mgr Jęchorek Edyta -wychowawca świetlicy,
mgr Kalinowska-Kiewisz Anna -język polski
mgr Kempińska Magdalena -informatyka, język niemiecki
mgr Klimas Katarzyna -psycholog
mgr Klockowska-Bensari Beata -język polski
mgr Kołodziejczyk Sylwia -wychowawca świetlicy
mgr Komorowska-Kuchowicz Katarzyna -zajęcia sprawnościowo-zdrowotne
mgr Krupa Krzysztof -instruktor szachów
mgr Lichtarska Barbara -język polski
mgr Linka Mariola -edukacja wczesnoszkolna
mgr Łusiak Agnieszka -wychowanie fizyczne
mgr Marcinek Aleksandra -geografia, nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Marszałkowska Joanna -edukacja wczesnoszkolna
mgr Miaka Wiktoria -wychowaca świetlicy
mgr Michalak Mirosław -religia
mgr Michalska Justyna -edukacja wczesnoszkolna, język angielski
mgr Michoń Mateusz -religia
mgr Milczanowska Magdalena -historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Moraczewska Gizela -edukacja wczesnoszkolna, logopeda
mgr Nazarkiewicz Kamila -język angielski
mgr Ogińska-Kuriata Małgorzata -edukacja wczesnoszkolna
mgr Olejnik Joanna -psycholog
Olszowska Katarzyna -wychowawca świetlicy
mgr Orman-Chodyra Monika -nauczyciel współorganizujący
mgr Pawlak Magdalena -wychowawca świetlicy
mgr Pawłowska Bogumiła -matematyka
mgr Pelc Bożena -wychowawca świetlicy
mgr Piaskowska Agnieszka -wychowawca świetlicy, nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Piech Elżbieta -edukacja wczesnoszkolna
mgr Plaminiak Małgorzata -historia, informatyka
mgr Polańska Irena -nauczyciel współorganizujący, integracja sensoryczna, zajęcia rewalidacyjne
mgr Polowczyk Marta -religia
mgr Półtorzycka Małgorzata -edukacja wczesnoszkolna
mgr Procner Kamila -edukacja wczesnoszkolna
mgr Purtak-Więcław Iwona -edukacja wczesnoszkolna, matematyka
mgr Romulska Joanna -biblioteka
mgr Samocka Agnieszka -edukacja wczesnoszkolna
mgr Sawicka-Baczmańska Magdalena -wychowawca świetlicy
mgr Sieniuta Agata -nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Skalska Beata -wychowanie fizyczne
mgr Skałka Izabela -język polski
mgr Stachnik Magdalena -integracja sensoryczna, wychowanie fizyczne
mgr Stawicka Magdalena -matematyka
mgr Sznitko Monika -edukacja wczesnoszkolna
mgr Szparaga Hanna -psycholog
mgr Szymacha-Antoniewicz Joanna -język polski
mgr inż. Tadla-Czmyr Katarzyna -fizyka, chemia
mgr Vyshynska Nataliia -muzyka
mgr Wąsik-Syta Izabela -język polski
mgr Zdobylak Joanna -edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Wilczyńska Monika -wychowanie fizyczne,  nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Zadrożna-Koreń Agnieszka -historia, informatyka
mgr Zakrzewska Anna -biblioteka
mgr Zięba Agnieszka -matematyka