Powitanie Wiosny - Topienie Marzanny

W pierwszy Dzień Wiosny dzieci z grupy 0c  tradycyjnie pożegnały zimę   symbolicznie "topiąc" Marzannę. Dzieci pożegnały zimę piosenką "Tam daleko gdzie wysoka sosna...". Zapoznały się również z tradycją topienia lub palenia Marzanny. Przedszkolaki nawoływały Panią Wiosnę, aby już do nas zawitała, następnie powitały ją brawami i radosnymi okrzykami:)