Wizyta żołnierzy

"Z karabinem i w mundurze,

Dzielnie swej ojczyźnie służy.

I chodź leje deszcz za kołnierz,

Pełni wartę dzielny żołnierz."

W dniu 9 listopada 2023 r. w naszym przedszkolu gościliśmy żołnierzy z Jednostki Wojskowej 1245 Wrocław - Leśnica.
Żołnierze w bardzo zrozumiały sposób przekazali przedszkolakom swoją wiedzę dotyczącą pracy w wojsku. Dzieci wiedzą już na czym polega praca żołnierza i jego misja obrony Polaków
i naszej Ojczyzny. Dzięki uprzejmości żołnierzy przedszkolaki zapoznały się ze sprzętem taktycznym, który mogły dotknąć i przymierzyć. Również zobaczyły pojazdy wojskowe tj. Harris
na pojeździe Honker oraz WWK10C na pojeździe Jelcz 442, do których mogły wejść, dotknąć czy zatrąbić.
To spotkanie przyczyniło się do budowania postawy patriotycznej dzieci na drodze wychowania do wartości.
Na zakończenie spotkania Dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym wręczyła podziękowania dla żołnierzy, a dzieci sporządziły laurki.