Warsztaty ceramiki u Piratów

Tym razem p[odczas warsztów z ceramiki Piraci mieli okiazję malować i przyozdabiać przygotowane na poprednich zajęciach domki. Powstałe budowne wyglądały jak z bajki. Dzieci dodatkowo mogły obserwować jak przebiega proces lakierowania.