"Kim zostanę gdy dorosnę??"- projekt edukacyjny - Bursztynki

Projekt edukacyjny skieroany do dzieci 4-ltenich ma na celu prezentację różnych zawdów. Preorientacja zawodowa w tym  wieku mam na calu pokazanie różnorodności wykonuwanych profesji. Projekt zaplanowany jest na cały rok szkolny. Zaplanowano m.in poznanie zawoduy żołnierza, fotografa, sprzedawcy, czy instruktora tańca. W realizację zadań aktywnie właczyli się rodzice z gr III- Bursztynków.