Mądre przedszkole czyta dzieciom

W naszym przedszkolu realizowany był program „Mądre Przedszkole czyta dzieciom”. Program ma na celu m.in. wprowadzenie dzieci w świat literatury, kształtowanie zainteresowania książką, nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy, kształtowanie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich czy rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, kształtowanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.

Realizowane zadania wpisały się w udział w konkursie „Zaczytane przedszkole”. Poza codziennym czytaniem zrealizowaliśmy takie jak debata na temat „Książka naszym przyjacielem”, wykonanie przez dzieci „Wielkiej Księgi Grupy”- dokumentującą życie przedszkolne, zorganizowanie konkursu plastycznego ,,Moja wymarzona książka”, prowadzenie kącika wymiany książek, zapoznanie dzieci z zawodem bibliotekarza, drukarza, pisarza i księgarza, dzieci z gr. IV uczestniczyły w spotkaniu z pisarką w Bibliotece publicznej, to dało doskonały punkt wyjścia do rozpoczęcia zajęć na temat tego skąd się bierze książka. Gr. „Piraci” brała udział w Akcji Mały Miś w Świecie wielkiej literatury”. Był to kolejny rok naszego udziału w tej akcji. Tym razem przedszkolaki zabierały do domu misia i mu czytały.