DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Szanowni Państwo

Od 29.01.2024 do 09.02.2024 należy złożyć deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025.
Deklaracje dotyczą aktualnych wychowanków przedszkola urodzonych w roku 2018, 2019 i 2020 których rodzice planują kontynuować wychowanie przedszkolne oraz przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w Przedszkolu Samorządowym w ZSP w Wysokiej.

Wypełnioną czytelnie, kompletną (podpisaną przez oboje rodziców) deklarację należy złożyć w wymienionym wyżej terminie w sekretariacie przedszkola.

Sekretariat przedszkola czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 15.00. W dniu 01.02 oraz 08.02.2024 sekretariat będzie czynny od godziny 7.30 do 16.30.


NIE ZŁOŻENIE DEKLARACJI W TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU