Deklaracja kontynuowacji wychowania przedszkolnego

Drodzy Państwo,

W formie papierowej od wychowawców otrzymacie Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolengo w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wysokiej na rok szkolny 2019/2020.

 

Prosimy o dostarcznenie tych deklaracji do 21.01. 2019 do sekretaraitu.

 

W załączniku dokument w wersji elektronicznej.

 

Prosimy o terminowe oddanie.