DEKLARACJE KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Państwo

Informujemy, że od dnia 27.01.2021 do 07.02.2021 należy złożyć drogą mailową na adres sekretariat-przedszkole@zspwysoka.pl deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Niezłożenie deklaracji w w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Przedszkolu Samorządowym w Wysokiej.

Deklaracje nie dotyczą dzieci, które od września 2021 rozpoczynają naukę w szkole podstawowej.