Informacja dla Rodziców - 20 i 21 grudnia 2018

Sz. Rodzice

W dniach  20, 21 grudzień 2018 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa                           i Przedszkole Samorządowe)  zapewni Państwa dzieciom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Serdecznie dziękuję wszystkim Rodzicom za wyrozumiałość i wsparcie w trudnym dla nas czasie. Jestem Państwu bardzo wdzięczna.

 

 

 

Przed  nami  święta Bożego Narodzenia. Proszę przyjąć serdeczne życzenia;

 

„Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Państwu spokój i radość.

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje

Państwa pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych  świąt Bożego Narodzenia

 

                                                   Życzy Halina Frodyma

           Joanna Grabowska, Magdalena Milczanowska, Magdalena Stachnik,  Edyta Jęchorek.