Informacja dla rodziców dzieci przyjętych od 01.09.2023

Podstawowe informacje dla rodziców dzieci przyjętych od 01.09.2023

 1. Wyprawka przedszkolaka:
 1. Buty zmienne, wygodne, aby dziecko umiało je sobie samodzielnie zdjąć i założyć (najlepiej na białej nie brudzącej podeszwie);
 2. Wygodna i przewiewna odzież oraz ubranie na zmianę (spodenki, majtki, koszulka, skarpetki);
 3. Chusteczki higieniczne w kartonowym pudełku;
 4. Pasta i szczoteczka do zębów (w terminie późniejszym-wskazanym przez wychowawcę);
 5. Strój sportowy na zajęcia sportowe w grupie.

*wyprawkę do zajęć plastyczno-technicznych zapewnia przedszkole ze środków własnych

 1. Prosimy czytać informacje zamieszczone na tablicach grupowych, tablicach informacyjnych, drzwiach oraz wysyłanych przez platformę e-przedszkole.
 2. Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do godziny 16.30

Ze względu na zachowanie odpowiedniego rytmu dnia oraz organizacji zajęć w grupie dzieci należy przyprowadzać do godziny 8.20.

 1. Sporadyczne spóźnienia dziecka zgłaszamy do godziny 8.20. na adres e-mail: nieobecnosci@zspwysoka.pl lub pod nr tel. 71 715 15 99 wew. 5
 2. Prosimy pamiętać o obowiązku rejestracji wejścia i wyjścia dziecka za pomocą karty magnetycznej. Od momentu wprowadzenia elektronicznego systemu rejestracji wejść i wyjść nie ma obowiązku zgłaszania nieobecności dziecka w danym dniu.
 3. Godziny posiłków:
 1. Dzieci od 4 do 6 roku życia:

śniadanie 8.30-9.00, obiad 12.30-13.00, podwieczorek 14.30-15.00.

Dzieci korzystające jedynie ze śniadania i obiadu należy odebrać do godziny 13.00

 1. Dzieci 3 letnie:

śniadanie 8.30-9.00, obiad I danie 11.30-11.50, obiad II danie 14.00-14.20, podwieczorek 15.30-15.50

 1. Prosimy nie odbierać dzieci 3 letnich w trakcie trwającego leżakowania tj. między godziną 12.00 a 13.30, dzieci starsze prosimy odbierać nie wcześniej niż o godzinie 13.00
 2. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej prosimy o powiadomienie przedszkola.
 3. Sekretariat przedszkola czynny jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

Telefon: 71 715 15 96

e-mail: sekretariat-przedszkole@zspwysoka.pl

 1. Rodziców dzieci, które jeszcze nie rozstały się z pampersem prosimy o przyprowadzanie dziecka bez pieluszki, ale z większym zapasem rzeczy na zmianę.
 2. O zebraniach z wychowawcą grupy zostaną Państwo powiadomieni w terminie późniejszym.
 3. Dziecko przynosi  jedną zabawkę (np. pluszak, lalka, auto) w jeden dzień ustalony przez wychowawcę na pierwszym zebraniu (prosimy nie przynosić do przedszkola klocków oraz zestawów zabawek). Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przyniesione przez dziecko zabawki.
 4. Na upoważnieniu do odbioru dziecka należy wpisać wszystkie osoby pełnoletnie, które będą odbierać dziecko z przedszkola, łącznie z rodzicami. Upoważnienie jest ważne przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu.
 5. Wszelkie zmiany adresu zamieszkania muszą być zgłaszane w sekretariacie przedszkola. Zmiana miejsca zamieszkania nie jest równoznaczna ze skreśleniem dziecka z listy uczniów.
 6. W przypadku posiadania przez dziecko alergii pokarmowych fakt ten należy zgłosić do dietetyka i potwierdzić zaświadczeniem od lekarza pediatry lub alergologa.
 7. Zaświadczenie, że dziecko powinno uczęszczać na gimnastykę korekcyjną należy dostarczyć do 22.09.2023. Honorowane będą aktualne zaświadczenia od lekarza pediatry, neurologa lub ortopedy z zaznaczonym rozpoznaniem wady postawy.
 8. Jeśli dziecko posiada aktualne orzeczenia lub opinie z poradni psychologiczno- pedagogicznej należy je dostarczyć do 15.09.2023 do sekretariatu przedszkola.
 9. Zajęcia adaptacyjne dla 3 – latków (rocznik 2020) odbędą się 30 i 31 sierpnia 2023 od godziny 9.00 do 10.00

 

Szanowni Państwo prosimy wypełnić w 3 egzemplarzach  załączoną poniżej kartę informacyjną pobytu dziecka w przedszkolu na rok szkolny 2023/2024 i dostarczyć do przedszkola do dnia 14.07.2023. Karta dostępna jest również w sekretariacie przedszkola.

Oświadczenie o odbiorze dziecka z przedszkola należy dostarczyć najpóźniej do 01.09.2023. Proszę pamiętać, że na oświadczeniu należy wypisać wszystkie osoby pełnoletnie, które będą odbierać dziecko z przedszkola.