INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJETYCH OD 1 WRZEŚNIA 2024

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych od 01.09.2024

Podstawowe informacje dla rodziców dzieci przyjętych od 01.09.2024

 1. Wyprawka przedszkolaka:
 1. Buty zmienne, wygodne, aby dziecko umiało je sobie samodzielnie zdjąć i założyć (najlepiej na białej nie brudzącej podeszwie, proszę nie ubierać dzieciom klapek i crocsów);
 2. Wygodna i przewiewna odzież oraz ubranie na zmianę (spodenki, majtki, koszulka, skarpetki) dodatkowo ubranie do spania dla dzieci 3-letnich;
 3. Chusteczki higieniczne w kartonowym pudełku, paczka chusteczek wilgotnych;
 4. Pasta i szczoteczka do zębów (w terminie późniejszym-wskazanym przez wychowawcę);
 5. Strój sportowy na zajęcia sportowe w grupie (dotyczy dzieci 5 i 6 letnich).

*wyprawkę do zajęć plastyczno-technicznych zapewnia przedszkole ze środków własnych

 1. Prosimy czytać informacje zamieszczone na tablicach grupowych, tablicach informacyjnych, drzwiach oraz wysyłanych przez dziennik librus.
 2. Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do godziny 17.00

Ze względu na zachowanie odpowiedniego rytmu dnia oraz organizacji zajęć w grupie dzieci należy przyprowadzać do godziny 8.20.

 1. Sporadyczne spóźnienia dziecka zgłaszamy do godziny 8.20. na adres e-mail: nieobecnosci@zspwysoka.pl lub pod nr tel. 71 715 15 99 wew. 5. Nie do sekretariatu przedszkola.
 2. Prosimy pamiętać o obowiązku rejestracji wejścia i wyjścia dziecka za pomocą karty magnetycznej. Od momentu wprowadzenia elektronicznego systemu rejestracji wejść i wyjść nie ma obowiązku zgłaszania nieobecności dziecka w danym dniu.
 3. Koszt posiłków: 14 zł –śniadanie, obiad, podwieczorek, 11 zł śniadanie i obiad.

Godziny posiłków:

 1. Dzieci od 4 do 6 roku życia:

śniadanie 8.30-9.00, obiad 12.30-13.00, podwieczorek 14.30-15.00.

Dzieci korzystające jedynie ze śniadania i obiadu należy odebrać do godziny 13.00

 1. Dzieci 3 letnie:

śniadanie 8.30-9.00, obiad I danie 11.30-11.50, obiad II danie 14.00-14.20, podwieczorek 15.30-15.50

 1. Prosimy nie odbierać dzieci 3 letnich w trakcie trwającego leżakowania tj. między godziną 12.00 a 13.30, dzieci starsze prosimy odbierać nie wcześniej niż o godzinie 13.00
 2. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej prosimy o powiadomienie przedszkola poprzez sekretariat.
 3. Sekretariat przedszkola czynny jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

Telefon: 71 715 15 96

e-mail: sekretariat-przedszkole@zspwysoka.pl

 1. Rodziców dzieci, które jeszcze nie rozstały się z pampersem prosimy o przyprowadzanie dziecka bez pieluszki, ale z większym zapasem rzeczy na zmianę.
 2. O zebraniach z wychowawcą grupy zostaną Państwo powiadomieni w terminie późniejszym.
 3. Dziecko przynosi jedną zabawkę (np. pluszak, lalka, auto) w jeden dzień ustalony przez wychowawcę na pierwszym zebraniu (prosimy nie przynosić do przedszkola klocków oraz zestawów zabawek). Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przyniesione przez dziecko zabawki.
 4. Na upoważnieniu do odbioru dziecka należy wpisać wszystkie osoby pełnoletnie, które będą odbierać dziecko z przedszkola, łącznie z rodzicami. Upoważnienie jest ważne przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu.
 5. Wszelkie zmiany adresu zamieszkania muszą być zgłaszane w sekretariacie przedszkola. Zmiana miejsca zamieszkania nie jest równoznaczna ze skreśleniem dziecka z listy uczniów.
 6. W przypadku posiadania przez dziecko alergii pokarmowych fakt ten należy zgłosić do dietetyka i potwierdzić zaświadczeniem od lekarza pediatry lub alergologa.
 7. Zaświadczenie, że dziecko powinno uczęszczać na gimnastykę korekcyjną należy dostarczyć do 13.09.2024. Honorowane będą aktualne zaświadczenia od lekarza pediatry, neurologa lub ortopedy z zaznaczonym rozpoznaniem wady postawy.
 8. Jeśli dziecko posiada aktualne orzeczenia lub opinie z poradni psychologiczno- pedagogicznej należy je dostarczyć do 13.09.2024 do sekretariatu przedszkola.
 9. Zajęcia adaptacyjne dla 3 – nie odbędą się ze względów organizacyjnych

 

Szanowni Państwo prosimy wypełnić w 3 egzemplarzach załączoną poniżej kartę informacyjną pobytu dziecka w przedszkolu na rok szkolny 2024/2025 i dostarczyć do przedszkola do dnia 19.07.2024, DO POKOJU NR 8 (intendent/dietetyk)

Oświadczenie o odbiorze dziecka z przedszkola należy dostarczyć najpóźniej do 01.09.2024. Proszę pamiętać, że na oświadczeniu należy wypisać wszystkie osoby pełnoletnie, które będą odbierać dziecko z przedszkola.