Karta Informacyjna pobytu i żywienia dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Wysokiej.

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie w 2 egzemplarzach załączonej poniżej karty informacyjnej pobytu i żywienia dziecka w przedszkolu na rok szkolny 2023/2024 i dostarczenie nam jej do przedszkola przed 1 września 2023r.

Rodzice dzieci kontynuujących dalszą przygodę w naszej placówce, proszeni są także o wypełnienie załączonej poniżej karty informacyjnej.